Baca Tuğlaları » Kare Baca Tuğlası (190x240x190)

Ortalama Ağırlık : 5 kg. / adet
1 m² Bacada : 5,5 adet kullanılır
Paletteki Tuğla Adedi : 120 adet