YÖNETİM

Genel Müdür : Mustafa Girgin
İşletme Müdürü : Ahmet Kayısoğlu
Muhasebe Müdürü : Enver Altınışık
Personel Yöneticisi : Emre Özdoğan 
Satış Müdürü : Metin Özçelik

 

PAZARLAMA

İki bölge olarak satış dağılımı yapılmaktadır.
İstanbul Bölgesi'nde YURTBAY SERAMİK PAZARLAMA A.Ş., 
bölgesel olarak DELTA A.Ş. tarafından pazarlanmaktadır.