Güvenilir ve kaliteli ürün üretmek.
Üretimde verimliliği artırmak.
Tüm çalışanların kalite sisteminin gelişmesine katılımını sağlamak.
Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak.
Topluma ve çevreye saygılı üretim yapmak.