Tecrübenin kaliteli hizmet anlayışına temel oluşturduğunun bilincinde olan firmamız, dünya standartlarına uygun, insana, doğaya ve çevreye saygılı bir uygulama anlayışını benimsemiştir. DELTA TOPRAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. bu amacına ulaşmak için öncelikle; Kalite ve Enerji Yönetim Sistemini oluşturmak ve bunu firmanın tüm kademelerinde verimli ve istikrarlı bir şekilde uygulamaya koymak için çalışmaktadır.

 

Bu amaca yüksek kalite koşullarında bilinçli, eğitimli ve mutlu çalışanlar, mutlu sermayedar ve mutlu müşteri ile ulaşabileceğimizin bilincinde olarak standartlarımızı her gün yükselterek hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir.

 

Bu amaçla;

 

 • Kalite Yönetim Sistemi (ISO 90001:2015) standartlarının uygulanmasının sağlamasını,
 • Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001:2018) standartlarının uygulanmasının sağlamasını,
 • Toplam Kalite ve Enerji Yönetim Sistemini benimseyerek tüm faaliyetlerini bu sistem çerçevesinde yürütülmesini,
 • Sürekli iyileştirmeler yaparak, günümüz şartlarında üretim ve hizmet verimliliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını,
 • Enerjinin kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından tüm yasal ve uluslararası mevzuatlara, düzenlemelere, standartlara, müşteri gerekliliklerine uyulmasını,
 • Doğal kaynakları koruyarak, hava, su, toprak kirliliğini azaltarak enerjinin verimli kullanılmasının sağlanmasını,
 • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılmasını ve bu çalışmaların desteklenmesini,
 • Eğitim, bilgilendirme ve sürekli iletişim ile çalışanlara enerji yönetimini ve kalite bilincinin yerleştirilmesini, Enerji Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla, metotlar geliştirerek, sürecin uygulanmasının sağlanmasını,
 • Enerji performansı ve enerji yönetim sistemindeki sürekli iyileştirmelerin sağlanması,
 • Çalışanlar, müşteriler, paydaşlar ve alt yükleniciler ile, Kalite ve Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurulmasını,
 • Tüm çalışanlara ve alt yükleniciye verilen eğitimlerle, enerji konusunda bilincin arttırılarak; enerji tüketiminde duyarlılığın arttırılmasını,


Taahhüt ederiz.